Bundesliga

Schalke – Dortmund – 26.10. v 15:30

Frankfurt – Bayern – 2.11. v 15:30

Bayern – Dortmund 9.11. v 18:30

Brémy – Schalke 23.11. v 15:30

Bayern – Leverkusen 30.11. v 18:30