Automatické ladění CA modulu

Tento způsob ladění spočívá v automatickém vyhledávání kanálů Nové DIGI TV prostřednictvím menu v TV. Při automatickém ladění kanálů se Vám naladí nejen kanály z nabídky Nové DIGI TV, ale i všechny kanály dostupné na satelitní pozici 1 °W. Takových kanálů může být i více než 1000 a většina z nich nebude s Novou DIGI TV funkční. Aby jste získali funkční seznam kanálů Nové DIGI TV, je potřeba všechny nefunkční kanály ručně vymazat. Tento způsob ladění kanálů z hlediska časové náročnosti proto nedoporučujeme.
Časová náročnost automatického ladění všech kanálů Nové DIGI TV: cca 180 minut

POSTUP:

1. Vložte DIGI Smart kartu do DIGI CA Modulu a ten vložte následně do Vaší TV.

2. V příručce k Vaší TV vyhledejte postup pro automatické ladění kanálů prostřednictvím satelitu / DVB-S2 tuneru. Podmínkou spuštění automatického ladění je správné nastavení Vaší satelitní paraboly na satelitní pozici 1°W.

Příklad: Výběr automatického ladění kanálů na TV značky LG

3. Spusťte automatické vyhledávání kanálů.
4. Při automatickém ladění kanálů se Vám naladí nejen kanály z nabídky Nové DIGI TV, ale všechny kanály dostupné na satelitní pozici 1 ° W. Takových kanálů může být i více než 1000 a většina z nich nebude s Novou DIGI TV funkční. Abyste získali funkční seznam kanálů Nové DIGI TV, je potřeba všechny nefunkční kanály ručně vymazat. Kompletní seznam frekvencíNové DIGI TV, spolu s kanály, které se na dané frekvenci nacházejí, najdete na této lince – https://novadigitv.cz/podpora/satelitni-tv/tech-parametry-kanalu/ . Tento způsob ladění kanálů proto nedoporučujeme.