Souhlasím se sdělováním informací o důležitých změnách, výhodných produktech a službách DIGI CZ s.r.o. a třetích subjektů. Třetími subjekty, jejichž produkty a služby propagujeme, jsou členové koncernu LAMA ENERGY GROUP (zejména LAMA ENERGY GROUP a.s., LAMA energy a.s. a další).

Tento souhlas je platný po dobu jednoho (1) roku od jeho udělení, neodvoláte-li jej dřív.