Satelitní TV

Nabídka balíčků

Maxi balíček 799 Kč / měs.
Sport Plus balíček 349 Kč / měs.
Základní balíček 299 Kč / měs.
+ HBO balíček (pouze k Základnímu balíčku) 199 Kč / měs.
+ Sport balíček (pouze k Základnímu balíčku) 149 Kč / měs.
+ Extra balíček (pouze k Základnímu balíčku) 99 Kč / měs.
+ Cinemax balíček (pouze k Základnímu balíčku) 89 Kč / měs.
+ HBO GO balíček (pouze k HBO balíčku) 49 Kč / měs.

Poplatek za zařízení

(Ke sledování satelitní TV je nutný set-top box nebo CA Modul)

Satelitní set-top box Kaon + dekódovací karta - nájem 89 Kč / měs.
CA Modul + dekódovací karta - nájem 49 Kč / měs.
Sledování TV až na 3 dalších zařízeních (mobil, tablet, PC) - s výjimkou balíčku SPORT PLUS 100 Kč / měs.

Ostatní poplatky

Montáž Standardní instalace satelitního kompletu 1 000 Kč
Aktivace služby satelitní TV pro nové zákazníky 0 Kč
Poplatek za výměnu poškozeného nebo ztraceného ovladače k STB SAT 200 Kč

Standardní instalace satelitního kompletu (SAT TV) zahrnuje dojezd technika DCZ nebo externího partnera DCZ do vzdálenosti ujetých 50km z místa výjezdu, montáž zařízení DCZ u zákazníka a provedení následujících úkonů u zákazníka (v časovém rozsahu celkem max. 120 min.):

 • Uchycení držáku paraboly na dobře dostupném místě (balkón, nezateplená stěna…).
 • Upevnění a dotažení držáku.
 • Montáž LNB (single/dual).
 • Měření síly signálu pomocí měřicího přístroje.
 • Nastavení paraboly.
 • Instalace kabeláže do délky 10/20 metrů (single/dual LNB) celkem za exteriér i interiér.
 • Propojení STB/CAM s parabolou a televizí.
 • Kontrola nastavení a naladění STB/CAM vč. přístupové karty.
 • Seznámení zákazníka s obsluhou STB/CAM, doporučení pro zákazníka a provedení zákazníkem požadovaných oprav nad rámec Instalace v souladu s Ceníkem materiálu a prací.

Podmínky

 • Uvedené akční ceny platí pouze v případě uzavření smlouvy se závazkem na dobu 24 měsíců, jinak platí ceny standardní. Všechny ceny jsou uvedeny za období 1 měsíce, vč. DPH v příslušné výši. Nabídka platí do odvolání ze strany DCZ.
 • Všechna Zařízení (set-top boxy, CA Modul, dekódovací karta) jsou určena výhradně pro zákazníky DCZ, DCZ proto negarantuje funkčnost zařízení mimo služeb DCZ.
 • Celkově můžete na 1 smlouvě sledovat TV až na 4 zařízeních. Z toho jsou maximálně dvě pevná zařízení (STB, CAM) a zbylé jsou mobilní zařízení (tablet, mobil, PC).
 • V případě balíčku SPORT PLUS je počet Technických zařízení na jednu smlouvu omezen na 1 STB SAT/ STB NET/ CAM, nebo na sledování Vysílání prostřednictvím 1 Mobilního zařízení. V případě vyřazení balíčku SPORT PLUS z nabídky je DCZ oprávněna navrhnout Účastníkovi přechod na balíčky ZÁKLADNÍ a SPORT. Návrh sdělí DCZ Účastníkovi ve lhůtě podle čl. 9.2 VP. Účastník je oprávněn návrh neakceptovat a Smlouvu ukončit bez sankcí ke dni vyřazení balíčku SPORT PLUS z nabídky. Nevyjádří-li se Účastník ve stanovené lhůtě, platí, že návrh akceptoval.
 • Cenová nabídka se řídí ceníkem vydaným k 1. 8. 2019 (najdete zde).

TV přes internet (DIGI2GO)

Nabídka balíčků

Maxi balíček 849 Kč / měs.
Sport Plus balíček 349 Kč / měs.
Základní balíček 349 Kč / měs.
+ HBO balíček (pouze k Základnímu balíčku) 199 Kč / měs.
+ Sport balíček (pouze k Základnímu balíčku) 149 Kč / měs.
+ Extra balíček (pouze k Základnímu balíčku) 99 Kč / měs.
+ Cinemax balíček (pouze k Základnímu balíčku) 89 Kč / měs.
+ HBO GO balíček (pouze k HBO balíčku) 49 Kč / měs.

Poplatek za zařízení

Set-top box 89 Kč / měs.

Ostatní poplatky

Aktivace služby TV přes internet pro nové zákazníky 0 Kč

S koupí služby získáte

 • Živé vysílaní všech kanálů ze zvolených balíčků.
 • Možnost sledování televize až na 4 zařízeních (set-top box, mobil, tablet, PC) – s výjimkou balíčku SPORT PLUS.
 • Archiv vysílání všech kanálů až 7 dní!
 • Přehrání od začátku, pozastavení a libovolné přetáčení jakéhokoliv programu.
 • Přehledný programový průvodce.
 • Nahrávání pořadů 30 hodin na dobu 30 dní.

Podmínky

 • Uvedené akční ceny platí pouze v případě uzavření smlouvy se závazkem na dobu 24 měsíců, jinak platí ceny standardní. Všechny ceny jsou uvedeny za období 1 měsíce, vč. DPH v příslušné výši. Nabídka platí do odvolání ze strany DCZ.
 • Všechna Zařízení (set-top boxy) jsou určena výhradně pro zákazníky DCZ, DCZ proto negarantuje funkčnost zařízení mimo služeb DCZ.
 • V případě balíčku SPORT PLUS je počet Technických zařízení na jednu smlouvu omezen na 1 STB SAT/ STB NET/ CAM, nebo na sledování Vysílání prostřednictvím 1 Mobilního zařízení.
 • Cenová nabídka se řídí ceníkem vydaným k 1. 8. 2019 (najdete zde).